Wegener Portfolio Management

Uitdaging

Koninklijke Wegener NV is de grootste uitgever van regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen en “special-interesttijdschriften” en houdt zich eveneens bezig met de ontwikkeling en de verkoop van internetproducten en van grafische producten en diensten in Nederland.

Het onderdeel Wegener Media had behoefte aan een interim hoofd van de afdeling Portfolio Management. Deze afdeling:

– Voert regie over ontwikkeling en realisatie van Portfolio Strategie voor zowel dag- als weekbladen
– Kent nieuwsbehoeften van bestaande en nieuwe doelgroepen
– Ontwikkelt nieuwe nieuwsconcepten (product-/marktcombinaties)
– Optimaliseert bestaande nieuwsproducten in de vorm van papieren kranten, responsive websites, smartphone- & tablet apps en e-papers, o.a. op basis van consumentenfeedback
– Is verantwoordelijk voor het bereiken, boeien en binden van bezoekers
– Schept randvoorwaarden waardoor de afdeling Acquisitie & Retentie nieuwsproducten kan verkopen

Oplossing

Mediativity heeft deze rol 5 maanden op interim basis vervuld op locaties Houten en Apeldoorn. Daarbij rapporterend aan de Marketing & Sales Directeur en nauw samenwerkend met de hele organisatie, van directie tot werkvloer.

Resultaat

In deze periode werd niet alleen de running business waargenomen maar tevens grote voortgang geboekt met het ontwikkelen van een geheel nieuwe, toekomstbestendige Portfolio Strategie voor zowel de dag- als weekbladen van Wegener Media. Tevens werd de magische grens van 1.000.000.000 pageviews per jaar bereikt.

Peter Vertregt (Directeur Marketing & Verkoop Wegener Media): “Theo is gedreven in delivery, zeer gepassioneerd op gebied van media innovatie en heeft een duidelijke visie en mening.”

Terug naar het overzicht